Publicaties

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

 • 01/01/2013 - 30/04/2014

  Martelaarsteden
  Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde. België. Augustus-september 1914
  Axel TIXHON et Mark Derez (red.), Presses universitaires de Namur, 468 pagina's

  De moordende waanzin die de 'martelaarssteden' trof tijdens de Duitse invasie van België in de zomer 1914, is zonder twijfel een van de meest tragische episodes uit het begin van de Grote Oorlog. Meerdere Vlaamse en Waalse plaatsen, die tot dan toe niets gemeen hadden, ondergingen ongeveer gelijktijdig eenzelfde noodlot, het resultaat van de extreme gewelddadigheid van het conflict. De wreedheden van augustus 1914 veroorzaakten van bij het begin van de vijandelijke bezetting een diep gevoel van ontrechtvaardigheid en later een intense wil om te getuigen. Honderd jaar na de feiten, verenigen historici van zeven Belgische 'martelaarssteden' (Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde) hun krachten om niet enkel een historisch relaas te bezorgen van de gebeurtenissen die op identieke wijze het lot bezegelden van die plaatsen, maar ook om te getuigen over de wijze waarop, gedurende de voorbije eeuw, de vlam van de herinnering werd aangewakkerd en de levendige herinnering aan dei verschrikkelijke gebeurtenissen vaste vorm kreeg. De auteurs hebben hun tekst verrijkt met verlerlei illustraties en maken de lijst bekend van alle slachtoffers gevallen in augustus en september 1914.

  Verkoopprijs : 25€ - Beschikbaar bij uw boekhandelaar of bij de Presses universitaires de Namur - commande@pun.be - www.pun.be
  Ook beschikbaar in het Frans.

   

 • 01/01/2013 - 30/12/2016
  Brussel

  Het tijdperk van de bezettingen. Bezettingspolitiek in West-Europa tusen rechte en geweld (1914-1949)
  Publicatie van het onderzoek naar de bezettingspolitiek in West-Europa door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA)

 • 14/01/2013 - 31/12/2013
  SOMA - Brussel

  Steden in oorlog 1914-1918
  In dit publicatieproject van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij worden drie boeken voorzien over de steden Brussel, Luik en Antwerpen tijdens WO I. De publicaties zullen een inzicht bieden op de ervaringen van de bezette burgerbevolking met de stedelijke omgeving als voornaamste invalshoek. Dat zal vooral gebeuren aan de hand van iconografisch materiaal zoals foto’s, postkaarten, affiches en karikaturen.
  De publicaties zijn nog in voorbereiding.

 • 12/02/2013

  Radiology in a Trench coat
  Het Belgisch Museum voor Radiologie draagt bij tot de herdenking van de Grote Oorlog door belangrijke informatie toe te voegen aan de uitgave van het boek 'Radiology in a Trench coat'.
  Tijdens de oorlog wordt de radiologie meer en meer gebruikt. Naast het opsporen van ziektes of breuken wordt het zoeken naar projectielen in het lichaam een prioriteit. Ondanks (of dankzij) deze barre omstandigheden ontwikkelt radiologie zich zeer snel en na de oorlog wordt een röntgenapparaat onmisbaar in elk hospitaal.
  Het boek is enkel beschikbaar in het Engels en kunt u bestellen via de website van het Belgisch Museum voor Radiologie.

 • 15/05/2013 - 30/04/2014

  Europeana Collections 1914-1918: Remembering the First World War
  De Koninklijke Bibliotheek van België werkte actief mee aan het Europees digitaliseringsproject Europeana Collections 1914-1918 dat gecoördineerd wordt door de Staatsbibliotheek van Berlijn. Het project heeft als doel om een selectie van 400 000 documenten over de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en toegangkelijk te maken via de digitale bibliotheek Europeana. De Koninklijke Bibliotheek van België is belast met de digitalisering van ongeveer 10 000 documenten uit haar verzameling.
  U vindt de documenten op:
  Belgica, de digitale portaalsite van de KBR
  De thematische portaalsite Europeana Collections 1914-1918
  Europeana, de Europese digitale bibliotheek

 • 15/05/2013 - 30/12/2016
  Brussel

  Lokaal bestuur tijdens WO I
  Publicatie van een onderzoek naar het lokaal bestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA).

 • 01/10/2013 - 01/10/2019
  Brussel

  Congo aan den IJzer
  Het Instituut voor Veteranen-NIOOO publiceerde een rijkelijk boek over 32 Congolezen die in Belgisch uniform streden in Namen, Antwerpen en aan het IJzerfront. Balamba, Yoka, Soumbou, Manglunki,...illustere namen, oorlogsvrijwilligers. Wie waren ze? Hoe kwamen ze terecht in die rotte oorlog? Wat maakten ze mee? Van de wieg tot in het - voor velen - oorlogsgraf, België en de oorlog door Congolese ogen. Een boek op het kruispunt van de Belgische-, koloniale- en oorlogsgeschiedenis.

  Het boek is uitgegeven bij Manteau en verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of rechtstreeks bij het Instituut voor Veteranen - NIOOO. De prijs bedraagt 22,50€ (+ 3,85 € portkosten bij verzending). Voor info en bestellingen: herinnering@warveterans.be of 02/227 63 18

 • 01/01/2014 - 31/12/2014

  Nous nous souvenons - Archives de la Grande Guerre

  De vzw Ons Erfdeel wijdt in 2014 haar trimestriële, Franstalige magazine ‘Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas’ aan WO I. In elk nummer worden facetten van de Grote Oorlog behandeld: het lot van de vele Belgische vluchtelingen in Frankrijk, de rol van Koning-Ridder Albert I en koningin Élisabeth in de mythevorming van “la Belgique sanglante et martyre”, de Duitse oorlogskerkhoven in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk en tot slot Huis Doorn, het verbanningsoord van de Duitse keizer in Nederland.
  In nummer drie van de jaargang 2014 (verschijning op 16/09/14) zal een speciaal katern de focus richten op de ‘Materialschlacht’ waarmee de twintigste eeuw begon.
  Meer info op www.onserfdeel.be

 • 15/01/2014 - 15/03/2017
  Brussel

  Gekleurde oorlogsramen: herinneringen in licht en kleur

  Een studie, uitgevoerd door Isabelle Lecocq (KIK) en Yves Dubois, van glasramen die de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog herdenken. Op basis van een zo uitgebreid mogelijke telling van bewaarde glasramen in burgerlijke of religieuze gebouwen in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van bewaarde archiefstukken zullen deze ramen geanalyseerd worden op hun technische,  visuele en herdenkingseigenschappen. Er wordt ook rekening gehouden met andere menselijke  aspecten die aan hun creatie voorafgingen. De publicatie van de studie is voorzien voor het eerste trimester van 2017 en zal aangekondigd worden op de website van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (www.kikirpa.be)

 • 15/06/2014

  Verminkte Stilte
  De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog

  Christine Van Everbroeck et Pieter Verstraete, Presses universitaires de Namur
  In het boek "Verminkte stilte" gaan Pieter Verstraete en Christine Van Everbroeck op zoek naar de impact van de Eerste Wereldoorlog op het lichaam en de geest van de Belgische soldaat. Aan de hand van onontgonnen archieven, persoonlijke documenten en bestaande historische overzichten reconstrueren ze welke initiatieven werden genomen om de Belgische invalide soldaten tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog te re-integreren in het leger en de samenleving. Het resultaat is een aangrijpend en ontluisterend verhaal waarin de Groote Oorlog vanuit een onbekende hoek wordt
  benaderd. www.pun.be

  Verkoopprijs : 35€ - Beschikbaar bij uw boekhandelaar of bij de Presses universitaires de Namur - commande@pun.be - www.pun.be
  Ook beschikbaar in het Frans.