Agenda

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

01/09/2014 - 29/11/2018
Brussel

De Eerste Wereldoorlog en de Europese integratie

De Eerste Wereldoorlog was in verschillende opzichten beslissend voor Europa. Haar rol in de Europese opbouw is echter relatief miskend in tegenstelling tot de WO II. Dit project van het Europacollege wil in de eerste plaats de gedachte aan de strijders in stand houden door de studenten kennis te laten maken met het conflict door middel van speciale lessen en bezoeken aan de slagvelden. Vervolgens moet het project een academische discussie over de Europese dimensie van WO I op gang brengen over hoe een oorlog in verschillende Europese landen zorgde voor een geopolitieke verschuiving in de wereld en over de verschillende vredesprojecten. Tenslotte willen ze met dit project de aanleiding geven tot een dialoog tussen historici en sociale wetenschappers uit verschillende landen over het onderwijs over de Eerste Wereldoorlog.

17/09/2015 - 31/12/2021
Virtuele tentoonstelling

Belgische burgers tijdens de Groote Oorlog

Met deze virtuele tentoonstelling vestigt de DG Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid de aandacht op de grote historische waarde van de archieven die zij beheert. De archieven geven een beeld van het dagelijks leven en het lijden van de bevolking tijdens de Oorlog van '14-'18.

Wie zijn die duizenden burgerlijke slachtoffers? Wat hebben ze meegemaakt? Verhalen uit eigen land, uit de archieven opgediept. Getuigenissen uit eerste hand.

De tentoonstelling is opgebouwd rond verschillende thema's die de situatie van de burgelijke oorlogsslachtoffers illustreren. De 5 grote thema's zijn oorlogsfeiten, wegvoering voor dwangarbeid, zieken en gekwetsten, het verzet en de moeizame wederopbouw.

De archieven van de DG oorlogsslachtoffers zijn de voornaamste bron van de tentoonstelling. Het gaat dus in de eerste plaats om administratieve dossiers van burgers die een aanvraag voor steun hebben ingediend. De tentoonstelling bevat teksten, getuigenissen, officiële documenten, foto's en illustraties.

De website is in eerste instantie bestemd voor: de betrokken families, genealogen, onderzoekers en historici. Je kunt dan ook jouw eigen onderzoek beginnen!

Meer info op vindt u op www.belgischeburgers14-18.be

11/11/2018
Brussel

In Brussel wordt de honderdste verjaardag herdacht van de ondertekening van de wapenstilstand met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw

In Brussel wordt de honderdste verjaardag herdacht van de ondertekening van de wapenstilstand met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw