Publicaties

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

01/01/2013 - 30/04/2014

Martelaarsteden Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde. België. Augustus-september 1914

Axel TIXHON et Mark Derez (red.), Presses universitaires de Namur, 468 pagina's

De moordende waanzin die de 'martelaarssteden' trof tijdens de Duitse invasie van België in de zomer 1914, is zonder twijfel een van de meest tragische episodes uit het begin van de Grote Oorlog. Meerdere Vlaamse en Waalse plaatsen, die tot dan toe niets gemeen hadden, ondergingen ongeveer gelijktijdig eenzelfde noodlot, het resultaat van de extreme gewelddadigheid van het conflict. De wreedheden van augustus 1914 veroorzaakten van bij het begin van de vijandelijke bezetting een diep gevoel van ontrechtvaardigheid en later een intense wil om te getuigen. Honderd jaar na de feiten, verenigen historici van zeven Belgische 'martelaarssteden' (Visé, Aarschot, Andenne, Tamines, Dinant, Leuven, Dendermonde) hun krachten om niet enkel een historisch relaas te bezorgen van de gebeurtenissen die op identieke wijze het lot bezegelden van die plaatsen, maar ook om te getuigen over de wijze waarop, gedurende de voorbije eeuw, de vlam van de herinnering werd aangewakkerd en de levendige herinnering aan dei verschrikkelijke gebeurtenissen vaste vorm kreeg. De auteurs hebben hun tekst verrijkt met verlerlei illustraties en maken de lijst bekend van alle slachtoffers gevallen in augustus en september 1914.

Verkoopprijs : 25€ - Beschikbaar bij uw boekhandelaar of bij de Presses universitaires de Namur - commande@pun.be - www.pun.be
Ook beschikbaar in het Frans.

01/01/2013 - 30/12/2016
Brussel

Het tijdperk van de bezettingen. Bezettingspolitiek in West-Europa tusen rechte en geweld (1914-1949)

Publicatie van het onderzoek naar de bezettingspolitiek in West-Europa door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA)

14/01/2013 - 31/12/2013
SOMA - Brussel

Steden in oorlog 1914-1918

In dit publicatieproject van het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij worden drie boeken voorzien over de steden Brussel, Luik en Antwerpen tijdens WO I. De publicaties zullen een inzicht bieden op de ervaringen van de bezette burgerbevolking met de stedelijke omgeving als voornaamste invalshoek. Dat zal vooral gebeuren aan de hand van iconografisch materiaal zoals foto’s, postkaarten, affiches en karikaturen.
De publicaties zijn nog in voorbereiding.

 

12/02/2013

Radiology in a Trench coat

Het Belgisch Museum voor Radiologie draagt bij tot de herdenking van de Grote Oorlog door belangrijke informatie toe te voegen aan de uitgave van het boek 'Radiology in a Trench coat'.
Tijdens de oorlog wordt de radiologie meer en meer gebruikt. Naast het opsporen van ziektes of breuken wordt het zoeken naar projectielen in het lichaam een prioriteit. Ondanks (of dankzij) deze barre omstandigheden ontwikkelt radiologie zich zeer snel en na de oorlog wordt een röntgenapparaat onmisbaar in elk hospitaal.
Het boek is enkel beschikbaar in het Engels en kunt u bestellen via de website van het Belgisch Museum voor Radiologie.

 

15/05/2013 - 30/04/2014

Europeana Collections 1914-1918: Remembering the First World War

De Koninklijke Bibliotheek van België werkte actief mee aan het Europees digitaliseringsproject Europeana Collections 1914-1918 dat gecoördineerd wordt door de Staatsbibliotheek van Berlijn. Het project heeft als doel om een selectie van 400 000 documenten over de Eerste Wereldoorlog te digitaliseren en toegangkelijk te maken via de digitale bibliotheek Europeana. De Koninklijke Bibliotheek van België is belast met de digitalisering van ongeveer 10 000 documenten uit haar verzameling.
U vindt de documenten op:
Belgica, de digitale portaalsite van de KBR
De thematische portaalsite Europeana Collections 1914-1918
Europeana, de Europese digitale bibliotheek