Publicaties

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

15/05/2013 - 30/12/2016
Brussel

Lokaal bestuur tijdens WO I

Publicatie van een onderzoek naar het lokaal bestuur tijdens de Eerste Wereldoorlog door het Studie- en documentatiecentrum Oorlog en hedendaagse Maatschappij (SOMA)

01/01/2014 - 31/12/2014

Nous nous souvenons - Archives de la Grande Guerre

De vzw Ons Erfdeel wijdt in 2014 haar trimestriële, Franstalige magazine ‘Septentrion. Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas’ aan WO I. In elk nummer worden facetten van de Grote Oorlog behandeld: het lot van de vele Belgische vluchtelingen in Frankrijk, de rol van Koning-Ridder Albert I en koningin Élisabeth in de mythevorming van “la Belgique sanglante et martyre”, de Duitse oorlogskerkhoven in West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk en tot slot Huis Doorn, het verbanningsoord van de Duitse keizer in Nederland.
In nummer drie van de jaargang 2014 (verschijning op 16/09/14) zal een speciaal katern de focus richten op de ‘Materialschlacht’ waarmee de twintigste eeuw begon.
Meer info op www.onserfdeel.be

15/01/2014 - 03/03/2017
Brussel

Gekleurde oorlogsramen: herinneringen in licht en kleur

Een studie, uitgevoerd door Isabelle Lecocq (KIK) en Yves Dubois, van glasramen die de Eerste en/of Tweede Wereldoorlog herdenken. Op basis van een zo uitgebreid mogelijke telling van bewaarde glasramen in burgerlijke of religieuze gebouwen in Wallonië en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op basis van bewaarde archiefstukken zullen deze ramen geanalyseerd worden op hun technische,  visuele en herdenkingseigenschappen. Er wordt ook rekening gehouden met andere menselijke  aspecten die aan hun creatie voorafgingen. De publicatie van de studie is voorzien voor het eerste trimester van 2017 en zal aangekondigd worden op de website van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (www.kikirpa.be)

 

15/06/2014

Verminkte Stilte. De Belgische invalide soldaten van de Groote Oorlog

Christine Van Everbroeck et Pieter Verstraete, Presses universitaires de Namur
In het boek "Verminkte stilte" gaan Pieter Verstraete en Christine Van Everbroeck op zoek naar de impact van de Eerste Wereldoorlog op het lichaam en de geest van de Belgische soldaat. Aan de hand van onontgonnen archieven, persoonlijke documenten en bestaande historische overzichten reconstrueren ze welke initiatieven werden genomen om de Belgische invalide soldaten tijdens en vlak na de Eerste Wereldoorlog te re-integreren in het leger en de samenleving. Het resultaat is een aangrijpend en ontluisterend verhaal waarin de Groote Oorlog vanuit een onbekende hoek wordt
benaderd. www.pun.be

Verkoopprijs : 35€ - Beschikbaar bij uw boekhandelaar of bij de Presses universitaires de Namur - commande@pun.be - www.pun.be
Ook beschikbaar in het Frans.

01/11/2014
Brussel

Databank van de Belgische militaire begraafplaatsen 14-18

Het Instituut voor Veteranen beschikt over een uitgebreide gegevensbank die heel wat antwoorden kan bieden op vragen over familie, kennissen en/of dorpsgenoten die sneuvelden tijdens WO I. Het archief met de originele fiches van de gesneuvelde Belgische militairen werd reeds gedigitaliseerd en vanaf november 2014 wordt die gegevensbank online geplaatsd. Op termijn wordt deze gegevensbank uitgebreid met info over gesneuvelden uit onder meer de Tweede Wereldoorlog en de Afrikaanse campagnes.
Voor meer informatie: herinnering@warveterans.be of 02 227 63 18.