Publicaties

Een klein leger in de Groote Oorlog

De makers van het boek bij de minister: majoor Rob Troubleyn, eerste sergeant-chef Malek Azoug en adjudant Patrick Brion.

Het fotoboek “Een klein leger in de Groote Oorlog” en de gelijknamige DVD werden oorspronkelijk gecreëerd om als relatiegeschenk overhandigd te worden in de periode 2014-2018.

Het was initieel zeker niet de opzet van Defensie om het boek en de DVD te commercialiseren, aangezien Defensie dit eigenlijk ook niet mag zonder meer.

Het boek is voortaan te koop tegen de prijs van € 25,00. (klik hiervoor meer informatie)

14 – 18 op zee

Belgische schepen en zeelui tijdens de Grote oorlog.

“ 1914-1918 op zee ” vertelt het vaak onbekende verhaal van de Belgische schepen en zeelui tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is een boeiend en gedetailleerd relaas van het wedervaren van onze mailboten, school- en koopvaardijschepen. Ook de heldendaden van de vissersgemeenschap en de rol van onze havens en de binnenwateren komen uitgebreid aan bod.

Freddy Philips – Uitg. Lannoo.

Ft. : 21 x 26 cm – 208 blz. Meer dan 100 illustraties – € 29.90

ISBN 978 94 014 0528 7   

Het Herdenkingsproject van Defensie 1914 - 2014

Van Luik naar de IJzer